Capaciteitsmanagement

Hoeveel personeel heeft uw organisatie eigenlijk nodig? Of is er een bepaalde afdeling waarvan u vermoed dat er minder medewerkers of misschien juist wel méér medewerkers nodig zijn? Ik maak analyses op basis waarvan inzichtelijk wordt welke kwaliteit én kwantiteit uw organisatie(onderdeel) nodig heeft. Dit alles weggezet in de toekomst. Wanneer u besluit mijn adviezen over te nemen, begeleid ik de invoer van de adviezen.